Що входить до обовязків лікаря первинної ланки

У відповідь на численні прохання, надаємо більш детальну інформацію про укладання декларацій із лікарями. Розкажемо, що саме входить до обов’язків лікаря, та які аналізи вам зроблять безкоштовно.
Якщо ви визначились із особою лікаря, із яким бажаєте підписати декларацію, то вам необхідно мати із собою свій паспорт, податковий номер та мобільний телефон.
Для укладання декларації від імені своєї дитини (ще немає 14 років), то окрім документів батьків (опікунів), треба взяти із собою свідоцтво про народження.
Після того, як ваші дані внесені в систему, відбувається підтвердження достовірності за допомогою смс-повідомлення, яке прийде на ваш номер телефону. Тепер декларацію можна роздрукувати і вам її дають для перевірки. Якщо все гаразд, то ви її підписуєте у 2-х примірниках.
До обов’язків лікаря первинної ланки входить:
1. Безпосереднє надання первинної медичної допомоги пацієнтам.
2. Формування та контроль виконання плану обстежень та лікування, аналіз результатів досліджень, призначення медичних препаратів та інших лікувальних заходів.
3. Надання медичної допомоги пацієнтам у невідкладному стані.
4. Направлення відповідно до медичних показань пацієнта, який не потребує екстреної медичної допомоги, для надання йому вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.
5. Координація роботи з іншими ланками медичної допомоги.
6. Ведення пацієнтів, що хворіють на соціально небезпечні інфекційні захворювання відповідно до законодавства.
7. Здійснення імунопрофілактики відповідно до чинного законодавства.
8. Консультування щодо здорового способу життя.
9. Проведення заходів масової та індивідуальної профілактики інфекційних захворювань.
10. Оцінка індивідуальних ризиків захворювань і консультування з питань профілактики. Розробка індивідуальних програм обстеження та спостереження за здоров’ям.
11. Інформування пацієнта щодо національних скринінгових програм та виконання інших функцій відповідно до законодавства або до програми.
12. Динамічне спостереження за неускладненою вагітністю.
13. Здійснення медичного догляду за здоровою дитиною.
14. Ведення хворих із психічними розладами, зокрема, враховуючи рекомендації спеціаліста.
15. Надання паліативної допомоги, що охоплює:
– оцінку ступеню болю;
– призначення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
– лікування больового синдрому;
– оформлення рецептів на наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори відповідно до чинного законодавства.
16. Координація та організація виконання лабораторних досліджень, проведення забору біологічного матеріалу.
17. Проведення лабораторних досліджень, у тому числі з використанням швидких тестів.
18. Призначення лікарських засобів з оформленням документів відповідно до законодавства.
19. Підготовка медичної документації для направлення осіб з ознаками стійкої втрати працездатності на медико-соціальну експертизу та на медико-соціальну реабілітацію.
20. Оформлення довідок, форм, листків непрацездатності.
Перелік лабораторних та інструментальних діагностичних досліджень, що здійснюються у межах медичних послуг з надання ПМД:
1. Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою.
2. Загальний аналіз сечі.
3. Глюкоза крові.
4. Загальний холестерин.
5. Вимірювання артеріального тиску.
6. Електрокардіограма.
7. Вимірювання ваги, зросту, окружності талії.
8. Швидкі тести на вагітність, тропоніни, ВІЛ, вірусні гепатити.
Сподіваємось, що ця інформація буде корисною для вас.
Дбайте про себе, та своїх близьких!