В Рокитнянському центрі ПМСД працює денний стаціонар

В Рокитнянському центрі ПМСД функціонує денний стаціонар (кабінет № 32), який розташований на другому поверсі Рокитнянської амбулаторії ЗПСМ. В своєму складі має 5 терапевтичних ліжок. Він є організаційною формою стаціонарозамінної медичної допомого дорослому населенню в амбулаторно-поліклінічних умовах.

Денний стаціонар було організовано з метою надання стаціонарної допомоги хворим, за станом здоров’я, яким не потрібен цілодобовий нагляд лікаря.

Медичну допомогу в кабінеті надає медична сестра Андрушко Наталія Вікторівна, присвоєна друга кваліфікаційна категорія. Забезпечується надання медичної допомоги при захворюваннях:

системи кровообігу;
органів травлення;
органів дихання;
– сеч
остатевої системи;
– кістково – м’язевої системи
та сполучної тканини.

В 2018 році в денному стаціонарі проліковано 409 осіб, що становить 22,8 % від загальної кількості пролікованих осіб в денних стаціонарах по Рокитнянському центрі ПМСД.